Szolgáltatások

Szolgáltatások rövid bemutatása:

 

Közterület és parkfenntartás:

A tevékenységi kör feladatainak ellátására a Téli átmeneti közmunkaprogram és a Mezőgazdasági Startmunkaprogram keretében kerül sor.

A köztéri parkok tekintetében a feladat a zöldterület rendszeres kaszálása, nyírása. A parkok zöldfelületeit évente többször, általánosságban 4 alkalommal kell lekaszálni. Az egynyári növények, melyeket a Kft nevel, tekintetében a virágágyások előkészítése, a virágok elültetése, locsolása, gondozása, majd elvirágzást követően az ágyások megtisztítsa, felsózása.

A már meglévő parkok és évelő növények tekintetében a Kft végzi a metszési, gyomtalanítási és locsolási feladatokat.

A közterületen találhatók fák tekintetében az elsődleges feladat azok metszése, védelme növényvédő szerekkel, valamint ősszel a lehullott lombozat összegyűjtése és eltávolítása a közterületről.

 

Utak, hidak fenntartása, karbantartása:

Az utak és hidak fenntartása tekintetében az ellátandó feladat:

Az útpadkák tisztítása, az összegyűlt hordalék elszállítása.

Az eltűnt vagy megrongálódott KRESZ táblák pótlása.

A buszvárók tisztán tartása.

Hidak korlátjának javítása, festése.

Az utak kátyúztatását eseti önkormányzati támogatásból a tavalyi évben is a Kft végeztette el.

A tóparti nem aszfaltos utakat a tavalyi évben sikerült majdnem teljes mértékben felújítani. Az  idén más csak egy kisebb felújításra váró szakasz maradt.

Télen fő feladatunk az utak és járdák takarítása és siktalanítása.

 

Víz és belvízelvezetés:

Folyamatosan végezzük a község vízelvezető rendszereinek, iszapfogó és szikkasztó árkainak, átereszeinek tisztítását, javítását.

A Hejő-Malom Árok tekintetében kb 4 km szakasz kaszálása szükséges, mely minimum évente 1 szeri teljes és 2 szeri részleges kaszálást jelent.

A Vezér árkot évente 3 szor kaszáljuk, az árok elejének burkolása megtörtént, a Dankó Pista utca kereszteződéséig az idén be szeretnénk fejezni a burkolást, valamint idén szükséges az egész szakasz tisztítása is.

A Fő utcai árok tekintetébe az Önkormányzat biztosított tavalyi évben fedezetet az árok szintezésére, kiásatására, burkolására, mely beruházás az idén tovább folytatódik. A Bánya utca  és a Mályi Glass közötti terület tekintetében az önkormányzat által biztosított fedezetből az átereszek cseréje és az árok további szintezéssel történő tisztítása is megvalósul, valamint a Bánya utca és Kossuth utca közötti szakaszra a start munkaprogram keretében előre láthatólag május környékén pályázati forrást kap az önkormányzat.

A Fő utcán tavalyi évben szintén az önkormányzat által kivágatott fák pótlása megtörtént a téglagyár oldalán a fák ültetése, melyek megvásárlását a Pannergy támogat, folyamatban van.

Szükség esetén gondoskodunk a kisebb vízelvezető árkok tisztításáról, kaszálásáról, burkolat felújításáról.

 

Köztisztasági szolgáltatás

Gondoskodunk a község közterületein szétszórt hulladék folyamatos összegyűjtéséről, az elhelyezett szemétgyűjtők rendszeres ürítéséről, a megrongálódott kukát pótlásáról és újak kihelyezéséről.

A hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartása és a lerakott hulladék konténerbe gyűjtése is a kft feladata.

A takarítási munkálatok keretében gondoskodunk a járdák, buszmegállók tisztán tartásáról és az a melletti zöldsáv folyamatos kaszálásról.

 

Állategészségügy

Ezen feladatkörben a kóbor ebek befogását és elszállításával kapcsolatos feladatokat lát el a Kft. Minden esetben első sorban az eb eredeti gazdájának felkutatása a cél, amennyiben ez nem vezet eredményre a Miskolcon található kutyamenhelyre  adjuk be a kutyákat.

A veszélyes ebek befogásához eseti jelleggel a mezőkövesdi Városgazda Kht által nyújtott gyepmesteri szolgáltatásokat vesszük igénybe.

 

Temetőfenntartás

Rendszeresen végezzük a Ravatalozó és környékének fenntartási munkálatait, valamint a temető kaszálását.  A ravatalozó gondnokát is a kft alkalmazza, valamint a Kft gondoskodik a hulladék konténerbe történő gyűjtésérő és elszállításáról, valamint 1 db mobil wc kihelyezéséről és bérléséről.

 

Közfoglakoztatás, növénytermesztés, állattenyésztés:

Ezen tevékenységek koordinálását és feladatkör ellátását a Mezőgazdasági és egyéb közfoglalkoztatási programon belül teljesíti a Kft.

 

Épületfenntartás:

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében a takarítási, felújítási és karbantartási munkálatokat a Kft végzi. Az anyagköltségre keretösszeget tervezünk, mivel az előre nem határozható meg. A nagyobb értékű felújítás, javítás során az önkormányzat külön szerződés keretében bízza meg a Kft a munkálatokkal.

A költségevetés tartalmazza a tisztítószerek beszerzésének költségét, melyhez a tavalyi évi teljesítést vettük alapul.

 

Egyéb:

A fentieken kívül a Kft végzi a rendezvényekhez kapcsolódó munkákat –színpadépítés, sátorállítás, padok stb felállítása, kialakítása, leszedése, a rendezvények lebonyolításának segítése.

A Kft végzi a Hivatal részére a kézbesítési feladatok megszervezését és ellátását.

 

Vállalkozási tevékenység:

Nem csak az önkormányzat és intézményei, de külső megrendelők részére is folyamatosan végez a Kft vállalkozási tevékenységet estei vagy állandó szerződések útján. Ezen tevékenység teszi ki a Kft bevételnek közel 50%-át.

Példák: takarítás és karbantartás, fa és fűvágás, bútorkészítés, építőipari tevékenységek, szállítások, stb

 

A műfüves pálya

Jelenleg hazai- Mályi csapatnak 3600 Ft/1 órás pályadíjjal + 1000 Ft-os világítási díjjal, idegen csapatnak 5000 Ft/ 1 órás pályadíjjal + 1000 Ft-os világítási díjjal kerül kiadásra a pálya.